Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti

Zajímavosti

Jak připravit ovocný kvas

V Pálenici Smrčná používáme moderní technologie a osvědčené postupy pálení. Výslednou kvalitu pálenky ovšem nejvíce ovlivňuje kvalita kvasu. Ze špatného kvasu dobrou pálenku nevypálí ani ta nejlepší technologie.

Při samotném pálení jsou důležité dvě věci, na něž v naší pálenici dbám:  

  • začátek destilace a dostatečné množství výskočků, jež se odpouští do sběrné nádoby,
  • včasné vypnutí destilačního procesu.

Příprava ovocného kvasu

O kvalitě pálenky rozhoduje už samotné ovoce. To je třeba přebrat, odstranit lístky, větvičky, stopky a vše, co do kvasu nepatří. Kdo nemá rád pověstnou mandlovou chuť, měl by ovoce i vypeckovat.

Připravené ovoce nasypte do sudu a podrťte, aby pustilo šťávu. S jablky a hruškami může být příprava kvasu složitější, proto je lepší dovést je do pálenice, která má drtičku ovoce. Sud s podrceným ovocem uzavřete, ale nikoli natěsno, aby mohl odcházet oxid uhličitý, který při kvašení vzniká.

Míchat, nebo nemíchat kvas? To je otázka. Každá z metod má své výhody i nevýhody. Při míchání kvasu rozháníte mikroflóru na povrchu, takzvanou deku nebo koláč. Do kvasu také můžete zanést infekci nebo plísně. Výhodou míchání je lepší kvašení.

Už je vykvašeno?  

Jak poznáte, že je kvas hotový a můžete ho přivést do Palírny? U jádrového ovoce spadne takzvaný koláč (deka) do kvasu a napovrch se dostane voda. Děje se to asi po 8 týdnech kvašení. Pak je třeba nechat kvas týden nebo dva odpočinout, až pak přijde na řadu pálení.

Jablka se běžně kvasí 8 až 12 týdnů, podobně jako švestky. Nejnáchylnější na kvalitu kvašení jsou třešně, višně a hrušky, ty přivezte k pálení raději v předstihu, klidně za 4 až 8 týdnů. Meruňka je přichystána ještě rychleji, většinou za 4 až 6 týdnů.

Vítaným pomocníkem je refraktometr nebo moštoměr, který pomůže přesně určit, zda je kvas připravený, a to podle množství cukru. Dokud cukru ubývá, kvas stále kvasí a mění cukr v etanol. Až se množství cukru zastaví na určité hladině, je hotovo a můžete kvas dovést do palírny.

Máte k pálení jakékoli otázky? Napište, zavolejte nebo se objednejte do Palírny Smrčná. Rád vás uvidím!

 

Informace pro pěstitele.  

Celní správa ČR upozorňuje pěstitele, že překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu se pěstitel dopouští přestupku definovaného v zákonu o lihu s hrozbou vysoké pokuty.

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu, tj. 60 litrů 50% obj. ovocného destilátu, který se zdaňuje sníženou sazbou spotřební daně z lihu.

Překročením zákonného limitu se pěstitelé vystavují hrozbě vysoké pokuty a doplacení rozdílu mezi sníženou a základní sazbou spotřební daně z lihu.

Provozovatelé pěstitelské pálenice vedou o každém případu pěstitelského pálení evidenci včetně jména a příjmení pěstitele, adresy jeho trvalého bydliště a rodného čísla, a tuto evidenci přikládají k měsíčnímu daňovému přiznání ke spotřební dani.

Správce daně má proto informace o každém jednotlivém případu pěstitelského pálení a celkem jednoduše odhalí po skončení sezóny, která se počítá od 1. července do 30. června, pěstitele, kteří se překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu a osoby žijící s ní v jedné domácnosti dopustili přestupku definovaného v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o lihu.

Pěstitel pak může v následném správním řízení dostat pokutu ve výši až do 500 000 Kč a zároveň provozovatel pěstitelské pálenice je povinen doplatit rozdíl mezi sníženou a základní sazbou daně, který následně vymáhá po pěstiteli.